Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tin tức hoạt động
chudenamhoc_new
Thông báo cập nhật thông tin sinh viên trên hệ thống cổng thông tin sinh viên mới
13-03-2020   10239 views  

Ngoài ra, công thông tin mới cũng có các chức năng như cổng thông tin cũ, trong quá trình sử dụng nếu có phát sinh lỗi chức năng nào các bạn vui lòng liên hệ về Trung tâm quản trị hệ thống thông qua email sac@iuh.edu.vn.

 
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến