Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Kế hoạch
chudenamhoc_new
KẾ HOẠCH Hội nghị Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt _Năm học 2019-2020
22-10-2019   1801 views  

KẾ HOẠCH

Hội nghị Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2019-2020

Link mẫu danh sách tổng hợp: https://bom.to/yykW9

 

 
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến