Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Kế hoạch
chudenamhoc_new
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2018-2019
08-10-2019   1332 views  

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2018-2019

 

 
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến