Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Kế hoạch
chudenamhoc_new
KẾ HOẠCH _Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại Hội Đoàn Trường
02-10-2019   1796 views  

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 

Lần thứ X, Nhiệm kì 2019 - 2022

 
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến