Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Kế hoạch
chudenamhoc_new
Kế hoạch tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm học 2018 - 2019
08-08-2019   6060 views  

​Kính gửi:  - Các chi Đoàn

                  - Đoàn viên, thanh niên

Ban thường vụ Đoàn trường kính gửi Đoàn viên, thanh niên Kế hoạch tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm học 2018 - 2019. (có kế hoạch đính kèm) 

Thành phần được tuyên dương: 

- Giảng viên, Cán bộ viên chức trẻ. 

- Đoàn viên, sinh viên. 

(Có tiêu chuẩn cụ thể trong file Kế hoạch) 

Các danh hiệu như "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", "Cán bộ trẻ giỏi, thân thiện", "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tích cực" ... yêu cầu các ứng viên phải là gương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" tối thiểu ở cấp Trường. Vì vậy, để tạo điều kiện cho giảng viên, cán bộ viên chức trẻ, sinh viên, học sinh đạt được các danh hiệu trên, Kính đề nghị các chi Đoàn, Đoàn viên, thanh niên triển khai thông tin đầy đủ đến tất cả các đối tượng trên. 

BTV Đoàn trường rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các bạn Đoàn viên, thanh niên

Trân trọng!

 
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến