Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Kế hoạch
chudenamhoc_new
KẾ HOẠCH Phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Lần X nhiệm kỳ 2019 – 2022
22-05-2019   3225 views  

 KẾ HOẠCH: 

Phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Lần X nhiệm kỳ 2019 – 2022

 

   Căn cứ vào hướng dẫn số 81-HD/TWĐTN-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ban chấp hành trung ương Đoàn về hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI (Nhiệm kì 2017 – 2022)

   Căn cứ vào kế hoạch số 48/KH-ĐTN về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2022.       

   Căn cứ vào kế hoạch số 49/KH-ĐTN về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2019 – 2022.

   Nhằm đảm bảo tổ chức tốt tiến độ Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn trường lần X, nhiệm kỳ 2019 – 2022, cụ thể như sau:

(Kế hoạch đính kèm)

 

 
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến