Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Kế hoạch
chudenamhoc_new
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2019) và Tháng thanh niên 2019
24-02-2019   2666 views  

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2019)

và Tháng thanh niên 2019

 

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến