Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo v/v Thay đổi thời gian Đại hội Đoàn Trường
03-10-2019   479 views  

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi thời gian Đại hội Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến