Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo cuộc thi ảnh "Việt Nam - Hành trình của tôi" năm 2019
27-11-2019   1522 views  

Nhằm tạo sân chơi giới thiệu đến rộng rãi cộng đồng về những nét đặc
trưng văn hóa các dân tộc, con người, sự hùng vĩ và tươi đẹp Việt Nam.
Nhà Văn hóa Sinh viên TP. HCM tổ chức cuộc thi ảnh "Việt Nam - Hành
trình của tôi" năm 2019.


Thời gian nhận bài: Đến 16h ngày 13/02/2020
Thời gian bình chọn:Từ 17/02/2020 đến 29/02/2020
Thời gian trao giải: Dự kiến Tháng 3/2020

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến