Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Thông báo
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO Về việc khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Năm học 2018 – 2019
08-10-2019   1017 views  

THÔNG BÁO

Về việc khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Năm học 2018 – 2019

Link biểu mẫu: https://drive.google.com/file/d/1IuDHQUhLglHlFLPifN_nlfjb8XAZMnUe/view?usp=sharing 

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến