Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Thông báo
chudenamhoc_new
Tập huấn triển khai giải thưởng nghiên cứu khoa học Eureka và Hội nghị khoa học trẻ 2019
06-05-2019   2931 views  

- Thời gian: 13h45 ngày 07/05/2019

- Địa điểm: Hội trường E4

- Thành phần: Ban tổ chức, Đại diện lãnh đạo đơn vị, giảng viên và sinh viên quan tâm

Điểm rèn luyện: +4 

 STT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

13:30 - 13:45

Tập trung tại Hội trường

Đoàn TN

2

13:45 - 14:05

Tuyên bố lý do

Giới thiệu đại biểu

 

3

14:05 – 14:15

Phát biểu chào mừng

PGS.TS. Đàm Sao Mai

Phòng QLKH&HTQT

ĐH Công Nghiệp TP. HCM

4

14:15 - 14:20

Tặng quà và chụp hình lưu niệm với các báo cáo viên

5

14:05 – 14:20

Giải thưởng Eureka cấp thành 2019:

Kế hoạch, nội dung và một số điểm quan trọng

ThS. Trần Đức Sự

Trung tâm Khoa học trẻ

-Thành Đoàn TP. HCM

6

14:20-14:50

Chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện viết báo cáo và trình bày tham dự giải thưởng sinh viên NCKH Eureka cấp Trường và cấp Thành

TS. Trịnh Ngọc Nam

Viện CNSH&TP

ĐH Công Nghiệp TP. HCM

7

14:50-15:10

Giải thưởng Eureka cấp Trường 2019: Kế hoạch, nội dung, biểu mẫu và một số bài học kinh nghiệm

ThS. Bùi Đình Tiền

Phòng QLKH&HTQT

ĐH Công Nghiệp TP. HCM

8

15:10-15:40

Hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm về viết bài bào khoa học

TS. Đỗ Đình Thuấn

Trưởng nhóm nghiên cứu WICOM

ĐH Công Nghiệp TP. HCM

9

15:40-16:10

Hội nghị Khoa học trẻ 2019: Triển khai và và Hướng dẫn đăng kí hệ thống EasyChair và nộp bài báo cho Hội nghị

ThS. Huỳnh Công Lực

BTC Hội nghị khoa học trẻ YSC2019

ĐH Công Nghiệp TP. HCM

10

16:10-16:25

Tổng kết tập huấn

PGS.TS. Đàm Sao Mai

Phòng QLKH&HTQT

ĐH Công Nghiệp TP. HCM

 
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến