Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Thông báo
chudenamhoc_new
Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 09, 10/2018 chủ đề "Sáng tạo: Từ tư duy đến hành động"
02-10-2018   2785 views  

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2018 với chủ đề “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”, thực hiện hướng dẫn sô 18 – HD/TĐTN-BTG ngày 12/09/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn, nay Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 - 10 năm 2018

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến