Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tin tức hoạt động
chudenamhoc_new
"Pháp luật cùng sinh viên" mô hình hiệu quả trong việc tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho thanh niên
20-05-2021   254 views  

Ngày 18/5/2021, Ban Thường vụ Đoàn trường làm việc trực tuyến với cán bộ, cộng tác viên Khối Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Đoàn trường, Ban Truyền thông Hội Sinh viên trường và các CLB/Đội/Nhóm về truyền thông) để sơ kết, rút kinh nghiệm thực hiện mô hình chương trình tuyên truyền pháp luật "Pháp luật cùng sinh viên" trong năm học 2020 - 2021.

Đoàn đã nghe Khối báo cáo về công tác triển khai thực hiện chương trình "Pháp luật cùng sinh viên" trong năm học 2020 - 2021.

Từ khi kế hoạch được triển khai, chương trình được thực hiện dưới nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tuyến, cuộc thi - trò chơi, tuyên truyền trực tiếp tại hội trường và qua những ấn phẩm truyền thông nội bộ.

Qua báo cáo, trong năm học 2020 - 2021, Khối đã thực hiện được 06 chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên "Pháp luật cùng sinh viên" với 02 số phát sóng trực tiếp, 01 ngày hội Pháp luật, 02 buổi tuyên truyền trực tiếp tại Hội trường, 01 cuộc thi Rung chuông vàng Pháp luật, 02 cuộc thi trực tuyến. Các chương trình tuyên truyền đều gắn với những sự kiện chính trị, định hướng gắn với tình hình xã hội và đối tượng sinh viên như: Luật An toàn giao thông đường bộ, luật phòng chống ma tuý, luật Thanh niên (sửa đổi), luật Trẻ em, luật bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp,...


Chương trình trực tuyến tuyên truyền về "Luật An toàn giao thông đường bộ"


Tham gia phối hợp tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Quận Đoàn Gò Vấp, Đoàn Trường Đại học Tài chính - Marketing, Đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh


Đoàn viên, thanh niên IUH tham gia cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu "Luật Thanh niên (sửa đổi)"


Chương trình tuyên truyền trực tuyến "Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp"


Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Luật trẻ em"


Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2015"


Phối hợp với Công an Quận Gò Vấp trong tuyên truyền "Luật An toàn giao thông đường bộ"

 

Năm qua, Khối đã chủ động khắc phục khó khăn vì tình hình dịch bệnh Covid-19, phát huy sức mạnh cơ sở vật chất có sẵn và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Trung tâm Thông tin - Truyền thông trong công tác thực hiện các chương trình.

Nhờ làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật Nhà nước, nội quy, quy định của nhà trường.

Ban Thường vụ Đoàn trường ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức, thực hiện kế hoạch, đạt được nhiều hiệu quả tích cực; đồng thời trao đổi một số nội dung cần tập trung triển khai, tận dụng tối đa sức mạnh của nền tảng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên với mô hình "Sinh viên cùng pháp luật".

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến