Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tin tức hoạt động
chudenamhoc_new
Hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện trên hệ thống rèn luyện sinh viên
01-04-2020   4465 views  

Sinh viên vào web http://doantn.iuh.edu.vn ->Tra cứu -> Đăng nhập vào tài khoản, chọn Tab Hoạt động đã tham gia - > Kiểm tra lại các hoạt động -> Xác nhận.

Cột Sinh viên tự đánh giá có ý nghĩa là sinh viên xác nhận lại điểm của mình với hoạt động đó có đúng hay không đúng, nếu đúng số điểm phần mềm đánh giá (cột Phần mềm đánh giá) thì ghi bằng số điểm phần mềm, nếu sai thì ghi số điểm theo mình là đúng.
Lưu ý:

- Việc tự đánh giá điểm phải khách quan, nếu đánh giá sai với điểm Phần mềm Đánh giá mà không có minh chứng thì sẽ bị trừ 25đ

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến