Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tin tức hoạt động
chudenamhoc_new
Hơn 10.000 tân sinh viên ĐH Công nghiệp TP HCM bước vào năm học mới
27-09-2019   1107 views  

Năm học 2019- 2020; nhà trường có 10.200 tân sinh viên, đạt 104% chỉ tiêu. Trong đó: Bậc Đai học: 7.800 sinh viên, Cao dăng: 2.400 sinh viên. Năm hoc mới, Nhà trường tiếp tục thực hiện phương châm hành động: "Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu" để hiện thực hóa triết lý giáo dục: "Chất lượng, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế". Phát huy thành tích đat được trong năm qua, Nhà trường kiên định mục tiêu: Tăng cường các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo; Xây dựng môi trường làm việc, học tập năng dộng, sáng tạo và hội nhập. Phấn đấu năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu các chương trình đạt kiểm định chuẩn quốc tế; 

Năm học vừa qua, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học tiếp tục được nâng cao, nhà trường ngày càng khẳng định vị thế của mình với các trường đại học trong nước và trong khu vực. Kiểm định thành công 04 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế AUN - QA, nâng số lượng chương trình được kiểm định quốc tế lên 08. Các công trình nghiên cứu khoa học , đặc biệt là số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế tăng 97%. Nhà trường đã kết nối với trên 500 doanh nghiệp trong và nuóc ngoài. 

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo nhà trường tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ. Làm tốt công tác quản lý, tận dụng thời cơ và thế mạnh để nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo; Tích cực xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh; đổi mới nội dung và chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn; cải tiến phương pháp dậy học theo hướng hội nhập quốc tế, phát huy tính tích cực, chủ động dậy và học, khai thác hiệu quả tiềm năng cở sở vật chất hiện có.

Được biết, nhà trường đã được Thủ tuóng Chính Phủ Quyết định phê duyêt Dự án ODA từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới với kinh phí 45 triệu USD để nhà trường đầu tư phát triển cơ sở vật chất; trang thiết bị, nâng cao năng lực đào tao. 

Thực hiện: Đình Ngọc - Vũ Cẩm

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến