Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Học bổng
chudenamhoc_new
Học bổng Sinh viên Vượt khó Hiếu học
23-10-2018   2586 views  

- Sinh viên nộp hồ sơ tại các Khoa/ Viện

- Thời gian: trước 10/11/2018

Hồ sơ theo mẫu: Download

 

 
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến