Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tin tức
chudenamhoc_new
Tài liệu ôn thi Bí thư chi Đoàn giỏi 2018
13-03-2018   2284 views  

TÀI LIỆU ÔN THI BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIỎI 2018  ĐỢT 1

Link: https://drive.google.com/file/d/1zedzFtpQnlAvRNEVNevahISZELfdSPod/view?usp=sharing 

 

 
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến