Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tin tức
chudenamhoc_new
Đăng kí hội thảo “KHỞI NGHIỆP TỪ ĐAM MÊ VÀ TINH THẦN SÁNG TẠO”
30-12-2017   241 views  

Chủ đề: “KHỞI NGHIỆP TỪ ĐAM MÊ VÀ TINH THẦN SÁNG TẠO”
Thời gian: Thứ Sáu 05/01/2018; 13:00 – 17:00
Địa điểm: Hội trường E4 - ĐH Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. 
- Nhà báo Đông Quân (Tổng Giám Đốc Công ty APEX Media)
- Ông Trần Nguyễn Lê Văn (Founder & CEO Vexere.com)
- NCE Trương Diệu Ngọc (Hoa Khôi Áo Dài)
Nội dung: 
- Phát 600 cuốn sách miễn phí
- Dùng sản phẩm cafe Trung Nguyên miễn phí
- Giao lưu với các diễn giả - khách mời.
Đăng ký tham gia tại http://doantn.iuh.edu.vn/login.html

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến