Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tin tức
chudenamhoc_new
Tổng hợp hình ảnh Lễ tốt nghiệp năm 2017
18-11-2017   1619 views  

Ban Biên tập website tổng hợp link hình Lễ tốt nghiệp năm 2017:

1. Khoa Công nghệ Điện tử - Ngoại ngữ - Nhiệt lạnh: https://goo.gl/GYriF4

2. Khoa Quản trị kinh doanh: https://goo.gl/ZqbNju

3. Khoa Tài chính - Ngân hàng: https://goo.gl/kjShqj

4. Khoa Công nghệ Hóa học: https://goo.gl/z9WqgA

5. Khoa Công nghệ thông tin: https://goo.gl/7GFyFR

6. Khoa Công nghệ Động lực và Viện KHCN & QL Môi trường: https://goo.gl/G6HjXN

7. Khoa Kế toán - Kiểm toán: https://goo.gl/76Pia8

8. Khoa Công nghệ May - Thời trang: https://goo.gl/a9TUZM

9. Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm: https://goo.gl/YjmZdq

10. Khoa CN Cơ khí: https://goo.gl/WZTCqD

11. Khoa  THƯƠNG MAI DU LỊCH: https://goo.gl/Nzs7u8

12. KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN: https://goo.gl/YRiQqh

Hình ảnh: Ban Truyền thông Hội Sinh viên trường Yo!Media
CLB Truyền thông UMC

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến