Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Văn phòng
chudenamhoc_new
KẾT QUẢ LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 2 NĂM 2018
07-05-2018   5437 views  

     

 

      Căn cứ vào Kế hoạch số 38/KH-ĐTN về việc tổ chức lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm 2018 và kết quả bài thu hoạch Cảm tình Đoàn đợt 2 năm 2018 ngày 06/05/2018. 

      Ban tổ chức lớp học thông tin đến các Đoàn Khoa/Viện, các bạn sinh viên về kết quả (File đính kèm) và hướng dẫn như sau:

    Bước 1: Đại diện các Đoàn Khoa/Viện xuống VP Đoàn kí nhận sổ, thẻ, nghị quyết: 7h30 -16h30 ngày 09/05/2018 và được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

     Bước 2: Các Đoàn Khoa/Viện phát sổ, thẻ, nghị quyết cho các cá nhân có trong danh sách.

   Bước 3: Đoàn Khoa Viện tổng hợp sổ, thẻ, nghị quyết gửi về VP Đoàn Trường để được đóng dấu (mộc đỏ). Thời hạn nộp: trước ngày 18/05/2018

       (Những cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng theo hướng dẫn thì kết quả bài thu hoạch Cảm tình Đoàn đợt 2 năm 2018 sẽ bị hủy)

 
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến