Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Văn phòng
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÒNG THI CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 2 NĂM 2018
03-05-2018   3102 views  

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm 2018

(Link: http://doantn.iuh.edu.vn/news.html@detail@150@361@TH%C3%94NG-B%C3%81O-MO-LOP-CAM-T%C3%8CNH-DO%C3%80N-DOT-2-NAM-2018)

Ban thường vụ Đoàn Trường thông tin đến các đơn vị về thời gian và địa điểm học, PHÒNG THI  lớp cảm tình Đoàn đợt 2 năm 2018 như sau (File đính kèm)

 

 
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến