Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Văn phòng
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO MỞ LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 2 NĂM 2018
20-04-2018   3511 views  

KẾ HOẠCH

Mở lớp cảm tình Đoàn đợt 2_năm 2018

        Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy – Ban giám hiệu về việc đẩy mạnh công tác giáo dục và phát triển lớp đoàn viên có nhận thức chính trị vững vàng, từng bước nâng chất và xây dựng đội ngũ đoàn viên đảm bảo về chất lượng, số lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

        Nay Ban thường vụ Đoàn trường thông báo tới các Đoàn Khoa /Viện về việc tổ chức lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 – năm 2018.

I. MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU

    - Nhằm tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

 2. Yêu cầu

- Là Hội viên, Thanh niên tiêu biểu chưa vào Đoàn.

- Đề nghị các Đoàn Khoa/Viện triển khai rộng rãi đến các chi Đoàn.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA- THỜI GIAN –ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng tham gia

- Hội viên, thanh niên tiêu biểu chưa là Đoàn viên có nguyện vọng tham gia vào tổ chức Đoàn tự nguyện đăng ký tham gia học tập.

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 19/04/2018 tới ngày 26/04/2018

- Thời gian tổ chức lớp: cả ngày 06/05/2018     

        Sáng:   8h00 - 11h00

        Chiều: 13h30 - 16h00

      Danh sách lớp và địa điểm học được đăng tải vào ngày 27/04/2018 trên trang website: http://doantn.iuh.edu.vn/

III. NỘI DUNG

- Tổ chức các lớp học nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Nhận thức một số vấn đề về tư tưởng chính trị vững vàng, từng bước nâng chất và xây dựng đội ngũ đoàn viên.

- Nội dung đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Nhiệm vụ và các kỹ năng cơ bản của người Đoàn viên.

- Một số kỹ năng cần thiết: kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng giao tiếp.

Kế hoạch, nội dung chi tiết (File đính kèm)

 
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến