Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Văn phòng
chudenamhoc_new
Thông báo về việc chuyển lớp Nhạc lý căn bản & Guitar
18-03-2018   532 views  

Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên thông báo về thời gian xác nhận và đổi lớp học Nhạc lý Căn bản & Guitar miễn phí cho sinh viên.
Thời gian: Từ 18/03/2018 đến hết 16h ngày 22/03/2018
Địa điểm: VP Trung tâm tư vấn & Hỗ trợ sinh viên (Tầng trệt nhà A - Gần cổng 1)

Lưu ý: Các sinh viên chỉ được đổi 1 lần, có lý do chính đáng kèm đơn xin đổi lớp kèm theo.

Danh sách và thời khóa biểu:

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến