Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Khoa/Viện
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Khoa/Viện
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
14-10-2019
7h00-16h00 Trực văn phòng Đoàn Đoàn Khoa KTKT VP Khoa Từ thứ hai đến thứ sáu
7h00 Trực Văn phòng Đoàn Viện KHCN&QLMT Viện KHCN & QL Môi trường X9.20 Từ thứ hai đến thứ sáu
9h00-16h00 Trực tại văn phòng Đoàn Đoàn Khoa CNTT B1.4 Từ thứ hai đến thứ sáu
11h30 Nội dung: Họp BCH mở rộng Đoàn khoa Đoàn Khoa May Thời trang D7
17h00 Họp BTV Đoàn Viện Viện KHCN & QL Môi trường X9.20
Thứ 3
15-10-2019
Đang cập nhật Họp triển khai chung kết văn nghệ và hội thao cấp khoa Đoàn Khoa May Thời trang VP Khoa
Thứ 4
16-10-2019
18h00 Họp BCH Đoàn Khoa. Đoàn Khoa KTKT Văn phòng Đoàn khoa KTKT
Thứ 5
17-10-2019
         
Thứ 6
18-10-2019
         
Thứ 7
19-10-2019
Đang cập nhật Tham gia hỗ trợ Viện Chương trình "Triển lãm và thi sáng tạo về giảm chất thải nhựa" Viện KHCN & QL Môi trường Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Đang cập nhật Tổ chức giải đấu FFB mở rộng 2019 Đoàn Khoa TCNH Sân bóng học viện cán bộ
Chủ nhật
20-10-2019
Đang cập nhật Tổ chức các hoạt động mừng ngày 20-10 Viện KHCN & QL Môi trường Đang cập nhật
Đang cập nhật Thông báo đến các lớp việc nộp danh sách và bóc thăm chia bảng cho hội thao cấp khoa Đoàn Khoa May Thời trang VP Khoa
Đang cập nhật Tổ chức giải đấu FFB mở rộng 2019 Đoàn Khoa TCNH Sân bóng học viện cán bộ
TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2019
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến