Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Khoa/Viện
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Khoa/Viện
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
18-03-2019
7h00 - 17h00 Trực Văn phòng Đoàn Khoa Đoàn Khoa Nhiệt lạnh VP Đoàn Khoa
7h30 Tập văn nghệ cho ngày Đoàn viên.         Đoàn Khoa TCNH Nhà Văn hóa sinh viên
9h00 - 16h00  Trực văn phòng Đoàn Đoàn Khoa CNTT VP Đoàn Khoa Từ thứ 2 đến thứ 6
11h30 -13h30 Họp BTV Đoàn khoa với Lãnh đạo Khoa tham mưu nhân sự cho Đại hội Đại biểu Đoàn khoa nhiệm kỳ 2020-2023 Đoàn Khoa Ngoại ngữ VP Đoàn Khoa
17h50 Họp BCH, BTC  " PERFECT COUPLE 2019" Đoàn Khoa TMDL VP Đoàn Khoa
Thứ 3
19-03-2019
11h30 Họp BTK LCH với Đội Văn nghệ LCH duyệt tiết mục dự thi Màu Xanh còn mãi Đoàn Khoa Ngoại ngữ VP Đoàn Khoa
11h20 - 12h30 Họp BCH chuẩn bị cho ngày hội Đoàn viên 24/3 Đoàn Khoa Nhiệt lạnh VP Đoàn Khoa
11h30 Triển khai hội trại và chuẩn bị cho ngày Tọa đàm 23/03 và ngày thanh niên 24/03 Đoàn Khoa Cơ khí  X3.14
16h30 -18h30 Tập văn nghệ chuẩn bị cho tiết mục Tháng thanh niên 2019 Đoàn Khoa Ngoại ngữ A2
Thứ 4
20-03-2019
7h - 17h Trực văn phòng Đoàn Khoa Đoàn Khoa Nhiệt lạnh VP Đoàn Khoa
8h00 Trực VP Đoàn Khoa Đoàn Khoa Hóa học F3
11h30 -15h00 Họp BCH Liên chi Hội Đoàn Khoa Ngoại ngữ V8.02
17h50 Họp BCH Đoàn khoa Đoàn Khoa TMDL V2
Thứ 5
21-03-2019
11h30 -13h30 Họp Ban Xung kích & Tình nguyện LCH Khoa Ngoại ngữ Đoàn Khoa Ngoại ngữ D14
Thứ 6
22-03-2019
11h30 -15h00 Họp BTK với Ban Truyền thông, Ban Thiết kế, Ban Tài chính LCH Đoàn Khoa Ngoại ngữ D14
Thứ 7
23-03-2019
         
Chủ nhật
24-03-2019
         
TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2019
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến