Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Khoa/Viện
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Khoa/Viện
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
19-08-2019
7h00-16h30 Trực văn phòng Đoàn Đoàn Khoa KTKT Văn phòng Đoàn khoa KTKT Từ thứ hai đến thứ sáu
9h-16h Trực tại văn phòng Khoa Đoàn Khoa CNTT B1.4 Từ thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu
Thứ 3
20-08-2019
7h00-11h30 Hỗ trợ GD định hướng tân sinh viên. Đoàn Khoa TCNH Hội trường E4
18h00 Tổng hợp hồ sơ Đại Hội Nk2 năm 2019-2022 Đoàn Khoa XD Phòng T4.03
Thứ 4
21-08-2019
Đang cập nhật Trình hồ sơ đại hội lên Đoàn Trường, sửa hồ sơ Đoàn Khoa XD VP Đoàn trường
7h00-11h30 Nội dung: Hỗ trợ GD định hướng tân sinh viên Đoàn Khoa TCNH Hội trường A7
13h30-17h 00 Giáo dục định hướng tân sinh viên Đoàn Khoa CNTT E4
15h00 Họp BCH Đoàn Khoa, Kế hoạch chuẩn bị tuyển CTV Đoàn Khoa KTKT Văn phòng Đoàn khoa KTKT
Thứ 5
22-08-2019
18h00 Họp BTC Đại Hội Nk2 năm 2019-2022 Đoàn Khoa Xây dựng Phòng T4.03
Thứ 6
23-08-2019
cả ngày Phỏng vấn ứng viên tham gia chương trình CTV tiềm năng Đoàn Khoa TCNH Văn phòng khoa V2
7h00- 11h30 Định hướng TSV 2019 Đoàn Khoa KTKT Hội trường E4; E3.2; B4.05; B4.06
16h00 Đại Hội trù bị Đoàn Khoa Xây dựng Phòng T4.03
Thứ 7
24-08-2019
8h00 Họp BCH mở rộng Đoàn Khoa KTKT Văn phòng Đoàn khoa KTKT
13h30 Đại Hội Đại biểu Đoàn khoa KTXD Nk2 năm 2019- 2022" Đoàn Khoa Xây dựng Đang cập nhật
Chủ nhật
25-08-2019
7h00 Nội dung: Tuyển CTV" Đoàn Khoa KTKT Văn phòng đoàn khoa KTKT
8h30-11h00 Họp CTV Đoàn khoa. Đoàn Khoa TCNH VP Khoa
TP.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến