Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Khoa/Viện
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Khoa/Viện
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
14-09-2020
7h00 Trực VP theo lịch phân công (cả tuần) BCH Đoàn viện VP Đoàn viện VIỆN KHCN&QL Môi trường
7h00 Trực Văn phòng theo lịch phân công (cả tuần) BCH Đoàn khoa VP Đoàn khoa Công Nghệ Điện KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN
7h30 Trực văn phòng theo lịch phân công (cả tuần) BCH Đoàn khoa VP Đoàn khoa CNTT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
7h00 Nộp hồ sơ xét danh hiệu TNTT làm theo lời Bác BCH Đoàn khoa VP Đoàn Khoa CNCK KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
8h00 Trực văn phòng theo lịch phân công (cả tuần) BCH Đoàn khoa VP KHoa TMDL KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH
8h00 Trực văn phòng theo lịch công tác (cả tuần) BCH Đoàn khoa Văn phòng Đoàn Khoa KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
11h40 Họp Ban Thường Vụ và Ban Thư kí BT Uyên, LCH trưởng Trọng V3 KHOA NGOẠI NGỮ
11h40 Họp BCH Đoàn - Hội BCH Đoàn khoa, BCH LCH D7 KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Thứ 3
15-09-2020
8h00 Trực bàn gây quỹ Vui Hội Trăng Rằm 2020 (từ thứ 3 đến thứ 6) BCH Đoàn khoa Sảnh V2 KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
11h40 Triển khai chương trình Trung thu, triển khai nội dung gây quỹ. BCH Đoàn khoa D7 KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Thứ 4
16-09-2020
7h00 Tổng hợp danh sách TRUNG THU ẤM ÁP. BCH Đoàn khoa VP Đoàn Khoa CNCK KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
11h40 Triển khai chương trình Trung thu, chuẩn bị định hướng, phân công nhiệm vụ. BCH Đoàn khoa VP Đoàn khoa KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
13h00 Kiểm tra năm học Đoàn trường V2 KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Thứ 5
17-09-2020
11h40 Triển khai chương trình Trung thu, chuẩn bị phân công nhiệm vụ cho chương trình văn nghệ cấp Khoa. BCH Đoàn khoa VP Đoàn Khoa KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG
Thứ 6
18-09-2020
7h00 Họp BCH Mở rộng BT Trang X9.02 VIỆN KHCN&QL Môi trường
Thứ 7
19-09-2020
9h00 Dọn dẹp văn phòng Đoàn, văn phòng Đoàn Khoa BCH Đoàn khoa VP Đoàn Khoa KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Chủ nhật
20-09-2020
         
TP.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2020
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến