Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Sinh viên trường
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Sinh viên trường
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
13-07-2020
10h00 Họp Ban Thường vụ Đoàn trường BT Vinh VP Khởi nghiệp
Thứ 3
14-07-2020
16h00 Họp Đoàn kiểm tra số 2 - Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020 BT Vinh VP Khởi nghiệp
17h00 Tiếp nhận thông tin, bóc thăm thứ tự Hội thi "Ánh Sáng Thời Đại" lần thứ 9 năm 2020. Đại diện BTV Tân (TCKT), Hồng (BTG) . Thành Đoàn Hội trường Thành đoàn
18h00 Họp Ban Chấp hành, Ban kiểm tra Hội Sinh viên trường Khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2023 (Kỳ họp thứ nhất). TP: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra HSV Trường CT Luật Phòng họp V2
18h00 Họp Ban Phong trào Đoàn trường TB. Phong trào Tuấn Văn Phòng Đoàn - Hội
Thứ 4
15-07-2020
13h45 Kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020. TP: BT Vinh, BTK HSV trường Hội Sinh viên TP.HCM TT PTKH&CNT
18h00 Họp Đoàn kiểm tra số 01 PBT Hậu Văn phòng Đoàn trường
19h00 Họp Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn trường PBT - TB TCKT Hậu Văn phòng Đoàn trường Mang theo laptop
Thứ 5
16-07-2020
14h00 PBT TT Hậu, UV BTV Hiền dự Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn quý II - năm 2020 Thành Đoàn Nhà VHTN
15h00 PBT Long, UV BTV Hiền dự Hội nghị triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 22 - năm 2020 Thành Đoàn Hội trường Thành Đoàn
Thứ 6
17-07-2020
18h00 Giao ban công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên trường tháng 7/2020. TP: Thường trực các cơ sở Đoàn, Hội, CLB/Đội/Nhóm BT Vinh Phòng họp E3.2
19h00 Họp Ban Chấp hành Đoàn trường khoá X nhiệm kỳ 2019 - 2022 (kỳ họp thứ 7). TP: Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đoàn trường BT Vinh Phòng họp E3.2
Thứ 7
18-07-2020
         
Chủ nhật
19-07-2020
         
TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến