Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Sinh viên trường
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Sinh viên trường
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
22-10-2018
         
Thứ 3
23-10-2018
18h00 Họp BCH, BKT Hội Sinh viên trường lần 4, khóa VI (2018 - 2020). ND: Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam CT Vinh Phòng họp V2 (Dự kiến)
Thứ 4
24-10-2018
         
Thứ 5
25-10-2018
         
Thứ 6
26-10-2018
         
Thứ 7
27-10-2018
         
Chủ nhật
28-10-2018
         
TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2018
Trưởng khoa CNTT
Tin nổi bật
Sự kiện trong tháng 10/2018
8h00 ngày 14/10/2018. Sơ khảo MIC vàng. HT E4
Họp báo và sơ khảo MIC VÀNG 2018
8h ngày 20/10/2018 Tổng kết Công tác Đoàn - Hội năm học 2017 -2018 tại HT E4
Ngày 20-21/10/2018, Hội nghị Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt năm 2018
17h30 ngày 27/10/2018 tại Công viên Gia Định, Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2018, chủ đề "Khát vọng tuổi trẻ"
Bán kết cuộc thi MIC VÀNG 2018
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến