Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Sinh viên trường
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Sinh viên trường
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
19-08-2019
7h00 - 16h30 P.BT Hậu tham gia Lễ tổng kết chiến dịch Tình nguyện hè năm 2019 tỉnh Vĩnh Long Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Trường ĐH Cửu Long
8h30 Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm sát viên thị trường năm 2019. HP Hải E3.02 ICC truyền thông theo kế hoạch
18H00 Họp mặt và Casting Cộng tác viên "Nép đẹp sinh viên Công nghiệp" năm 2019 P. BT Hậu. Phó BTC: Duy, Thái A2.1
Thứ 3
20-08-2019
10h00 Họp Team Creative FIS 2019. BT Thương VP Trung tâm TTTT
15h00 Họp BTC YSC2019. TP: Ban tổ chức, Ban hậu cần tài chính, ban truyền thông, đại diện BTK BT Thương VP Đoàn trường
18h00 Họp BCH, BKT Hội Sinh viên trường lần 14, khóa VI (2018 - 2020). TP: BCH, BKT, Trưởng, Phó Ban/Bộ phận trực thuộc Hội Sinh viên trường. CT Vinh VP Đoàn - Hội
Thứ 4
21-08-2019
9h00 BT Thương làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới, Bộ Công Thương và BQLDA SAHEP. WB E2
Thứ 5
22-08-2019
8h00 Khai mạc triển lãm poster YSC 2019 PBT Lực Sảnh nhà H ICC truyền thông theo kế hoạch
Thứ 6
23-08-2019
9h00 Poster session YSC2019 PBT Lực Sảnh nhà H
Thứ 7
24-08-2019
7h00 Khai mạc YSC2019. Thành phần theo quyết định, tác giả có bài hội thảo HP Hiếu HT E4
Chủ nhật
25-08-2019
         
TP.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2019
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến