Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Sinh viên trường
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Sinh viên trường
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
10-12-2018
         
Thứ 3
11-12-2018
18h00 Họp BCH, BKT Hội Sinh viên trường lần 6, khóa VI (2018 - 2020). ND: Chuẩn bị chiến dịch Xuân tình nguyện, Thủ lĩnh sinh viên, Ngày hội Sinh viên, Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt CT Vinh VP Đoàn - Hội Xem dự thảo trên VPĐT
Thứ 4
12-12-2018
         
Thứ 5
13-12-2018
         
Thứ 6
14-12-2018
         
Thứ 7
15-12-2018
         
Chủ nhật
16-12-2018
         
TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2018
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến