Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Sinh viên trường
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Sinh viên trường
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
18-03-2019
         
Thứ 3
19-03-2019
09h00 Họp kiểm tra công tác chuẩn bị Tọa đàm đối thoại với sinh viên. TP: Ban tổ chức, các trưởng nhóm sinh viên. PHT Thắng Phòng họp V2
11h30 Họp các đoàn kiểm tra. ND: Thống nhất điểm đánh giá các đơn vị BT Thương CLB Khởi nghiệp
Thứ 4
20-03-2019
14h00 CT Vinh dự Hội nghị tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 11 - Năm 2019 Thành Đoàn Hội trường Thành Đoàn
Thứ 5
21-03-2019
08h30 CT Vinh dự chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn vơi Đoàn viên thanh niên năm 2019 T.Ư Đoàn TT DV Viễn thông KV2 224 Thành Thái
15h00 PCT Tuyến dự họp nhóm nội dung - Ngày hội Sinh viên với ngoại ngữ "English Camp 2019" HSV TP.HCM Phòng họp A2 Thành Đoàn
18h00 CT Vinh làm việc với Ban Điều hành Đội Công tác xã hội nhiệm kỳ 16 và ứng cử viên BĐH Đội nhiệm kỳ 17 CT Vinh VP Đoàn - Hội
Thứ 6
22-03-2019
         
Thứ 7
23-03-2019
13h30 Tọa đàm đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và sinh viên năm 2019. TP: Theo thông báo triệu tập 20/TB-ĐHCN của Ban Giám hiệu Hiệu trưởng Hội trường E4
Chủ nhật
24-03-2019
17h30 Khai mạc Hội thao, Tổng kết tháng thanh niên 2019 BT Thương HT E4
TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2019
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến