Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Sinh viên trường
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Sinh viên trường
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
25-01-2021
09h00 BT Vinh dự Họp Tổ viết báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Phó Hiệu trưởng Tán Phòng họp E2
18h00 Họp Ban Chỉ huy Chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2021 CT Luật Văn phòng Đoàn - Hội
Thứ 3
26-01-2021
14h00 BT Vinh, CT Luật dự Hội nghị tổng kết các hoạt động tình nguyện tại Đảo Thổ Chu giai đoạn 2016 - 2020 Thành Đoàn Hội trường Thành Đoàn
Thứ 4
27-01-2021
13h30 BT Vinh dự họp triển khai Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 P.QLKH&HTQT Phòng họp E3.2
Thứ 5
28-01-2021
         
Thứ 6
29-01-2021
         
Thứ 7
30-01-2021
         
Chủ nhật
31-01-2021
         
TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2021
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến