Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đoàn - Hội Sinh viên trường
chudenamhoc_new
Đoàn - Hội Sinh viên trường
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
-----------
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần trước
Tuần sau
In lịch
Ngày Giờ Nội dung Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
14-09-2020
10h30 Họp Ban Thường vụ Đoàn trường BT Vinh VP Khởi nghiệp
16h00 BT Vinh dự họp triển khai Ngày hội Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo TPHCM Thành Đoàn Phòng họp B2 Thành Đoàn
Thứ 3
15-09-2020
14h00 Tiếp và làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn. PBT TT Hậu Phòng họp V2
18h00 Họp BCH Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ VII(2020 - 2023). TP: Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Kểm tra HSV trường, Trưởng/Phó Ban trực thuộc. CT Luật VP Đoàn - Hội
Thứ 4
16-09-2020
14h00 BT Vinh dự họp BTC Hội nghị Đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường BT Vinh Phòng họp E1
18h00 Họp Đoàn Khoa/Viện trực thuộc Ban Phong trào Đoàn trường phụ trách. TP: Trưởng, Phó Ban Phong trào, thường trực các cơ sở Đoàn trực thuộc. BT Vinh VP Đoàn - Hội
Thứ 5
17-09-2020
14h00 BT Vinh Họp Ban Tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. BT-HT Hải Phòng họp E2
18h00 Họp Ban Chấp hành Đoàn trường khoá X nhiệm kỳ 2019 - 2022 (kỳ họp thứ 9). TP: Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đoàn trường BT Vinh Văn phòng Đoàn - Hội Lấy ý kiến nhân sự quy hoạch
18h00 CT Luật, PCT Hồng dự họp Cụm liên kết hoạt động số 5 - Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh HSV ĐH Hoa Sen Trường Đại học Hoa Sen
Thứ 6
18-09-2020
14h00 Họp Hội đồng xét chọn danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2019 - 2020. TP: Theo QĐ số 18-QĐ/ĐTN-BTCKT ngày 09/9/2020 CTHĐ Văn phòng Đoàn - Hội
Thứ 7
19-09-2020
09h00 BT Vinh dự Hội nghị Đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 BT-HT Hải Hội trường E4
Chủ nhật
20-09-2020
         
TP.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2020
Trưởng khoa CNTT
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến