Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Biểu mẫu
chudenamhoc_new
Biểu mẫu
    
TT Tiêu đề Danh mục Download
1 Giấy đề nghị Cộng điểm rèn luyện các hoạt động ngoài mục III Đoàn trường Download
2 FILE đăng kí công trình thanh niên 2018 Đoàn trường Download
3 Báo cáo SHCĐ Tháng 03-04/2018 Đoàn trường Download
4 HỒ SƠ HƯỚNG DẪN KIỆN TOÀN BCH ĐOÀN CƠ SỞ Đoàn trường Download
5 Mẫu đơn đề nghị duyệt hoạt động trên hệ thống Điểm rèn luyện Đoàn trường Download
6 VĂN BẢN_Quy trình tổ chức Đại hội chi Đoàn Đoàn trường Download
7 MẪU_Giấy xác nhận sinh hoạt Đoàn Đoàn trường Download
8 MẪU_Giấy chứng nhận Đoàn viên Đoàn trường Download
9 MẪU_GIẤY ĐỀ NGHỊ Đoàn trường Download
10 Thể thức văn bản chuẩn Đoàn trường Download
11 KẾ HOẠCH MẪU_VĂN BẢN ĐOÀN Đoàn trường Download
12 Giấy đề nghị mượn Nhà văn hóa và CLB Âm nhạc Đoàn trường Download
Tin nổi bật
Sự kiện trong tháng 10/2018
8h00 ngày 14/10/2018. Sơ khảo MIC vàng. HT E4
Họp báo và sơ khảo MIC VÀNG 2018
8h ngày 20/10/2018 Tổng kết Công tác Đoàn - Hội năm học 2017 -2018 tại HT E4
Ngày 20-21/10/2018, Hội nghị Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt năm 2018
17h30 ngày 27/10/2018 tại Công viên Gia Định, Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2018, chủ đề "Khát vọng tuổi trẻ"
Bán kết cuộc thi MIC VÀNG 2018
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến